RODO w Underwater Research sp z o.o. Sp. k. w Górze

43-227 Góra, ul. Ogrodników 3

[Jesteśmy administratorem] Administrujemy Twoimi danymi osobowymi. Decydujemy o celach i sposobach procesu przetwarzania. Robimy to w 100 % zgodnie z RODO. To gwarancja, że korzystając z danych, należycie dbamy o Twoje prawa.

[Skąd mamy Twoje dane osobowe i czym one są?] Każdy kontakt z nami oznacza, że udostępniasz nam choćby część swoich danych osobowych. Mają one przeróżną postać, nie tylko imię czy nazwisko. Także: numer telefonu, adres IP, adres poczty e-mail i wiele, wiele innych. Dane osobowe to pojemna i rozwojowa kategoria. To wszelkie informacje pozwalające ustalić Twoją tożsamość. Podanie danych jest dobrowolne. Nie będziemy w stanie - bez dostępu do nich - odpowiedzieć na Twoje zapotrzebowanie.

[Na jakich podstawach i w jakich celach przetwarzamy dane?] Udostępniasz nam swoje dane na różnych podstawach (np. wyraźna zgoda). Również sam fakt określonego działania z Twojej strony (np. zainteresowanie naszą ofertą albo zawarcie umowy i jej wykonanie) oznacza, że mamy do nich z konieczności dostęp. Przetwarzanie może być zautomatyzowane (np. profilowanie danych). Możesz dzięki temu zyskać lepiej dobraną ofertę. Nie ma to negatywnego oraz istotnego wpływu na Twoją sytuację. Możemy przetwarzać dane w oparciu o pozostałe podstawy z RODO (prawny obowiązek, żywotny interes podmiotu danych, zadanie publiczne/władza publiczna, prawnie uzasadniony interes administratora/strony trzeciej). Podstawowym celem przetwarzania jest efektywna komunikacja z Tobą. W ten sposób odpowiadamy na Twoje potrzeby. Dane możemy używać w celu: zoptymalizowania modelu funkcjonowania GENZ, dochodzenia oraz egzekucji roszczeń (lub obrony przed nimi), wykonywania analiz dla naszej firmy, spełnienia wynikającego z RODO obowiązku rozliczalności. Za Twoją zgodą możemy korzystać z danych marketingowo, jak również zapisywać je w plikach cookies oraz gromadzić dane ze stron www i aplikacji mobilnych.

[Zakres danych i czas ich przechowywania] Kierujemy się regułą minimalizacji - przetwarzamy dane jedynie w niezbędnym zakresie. Również czasowo korzystamy z nich tak krótko, jak to wynika z podstaw i celów ich przetwarzania. Kierujemy się regułą minimalizacji - przetwarzamy dane jedynie w niezbędnym zakresie. Również czasowo korzystamy z nich tak krótko, jak to wynika z podstaw i celów ich przetwarzania.

[Twoje prawa co do danych osobowych] RODO pozwala Ci: uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je i usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie oraz zażądać ich przeniesienia. Możesz wykluczyć dane spod zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania). Służy Ci sprzeciw wobec przetwarzania danych.

[Prawo skargi] Masz prawo wnieść skargę w zakresie tego, jak my przetwarzamy Twoje dane. Składasz ją wówczas do organu nadzorczego. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

[Kontakt z nami] W sprawie danych - po prostu napisz na genz@genz.pl.